Medlemsskap

Om du vill bli medlem, fyll i ditt namn, bolag & avdelning, anställningsnummer och hemadress så kommer medlemskortet.
Medlemsavgiften 75:-/år, sätts in på plusgiro 577255-3, nästkommande år dras avgiften på lönen (normalt februari). Blir du medlem innan mars ett år, fråga AMK innan du betalar så att du inte behöver betala dubbelt för det året.