Göteborgsresan 4 – 5 oktober 2013

Årets resa, som var den 15:e sedan starten 1996, startade redan kl 06 från Mossplan och efter rast i Örebro och Vårgårda anlände vi till AEROSEUM, före detta F9, Kungliga Göta Flygflottilj vid Säve flygfält kl. 13.30.

Där mötte vår fantastiskt kunnige och intressante ciceron Björn Kessler som började med att berätta om bakgrunden till att anläggningen byggdes i början av 1950-talet. Efter andra världskrigets slut bedömdes Sveriges läge som mycket utsatt och man satsade oerhört mycket på vårt försvar. Flygvapnet var stort och modernt med bl. a. J 29 ”Flygande tunnan” och man ansåg att det behövdes atombombsäkra hangarer och övriga utrymmen. Den topphemliga anläggningen på 22 000 m2 invigdes 1955 av kung Gustav VI Adolf. (Tyvärr var dock Sovjetunionen väl informerade om alla hemligheter, via den senare spiondömde flygöversten Stig Wennerström som utlämnade allt till dem, inklusive hela utvecklingen av SAAB Draken.)

Själva visningen började sedan med att titta på och få information om J29 Tunnan, J35 Draken och J37 Viggen, hela tiden med anknytning till tillståndet i omvärlden med Sovjetunionen som det stora hotet. (DC3:an och Katalinan som 1952 sköts ner av sovjetiskt jaktflyg på internationellt vatten i Östersjön var kanske det bästa beviset.) Både Draken och Viggen hade så bra start- och landningsegenskaper att man i krislägen inte behövde flygfält utan kunde använda delar av vanliga landsvägar som krigsbaser. Utöver vanlig service och påfyllning av ammunition och bränsle kunde man på en sådan plats till och med byta motor på en Viggen, vilket gjordes på endast 3,5 timme.

Vi fortsatte med att titta på olika jetmotorer, bland annat STAL Dovern II, tillverkad i Finspång, som var avsedd att användas i J 32 Lansen, vilket stoppades av ordinarie motorleverantören Rolls Royce- Avon. Dovern används i stället i de gasturbinkraftverk som står i beredskap för att i utsatta lägen snabbt kunna leverera el i det svenska kraftnätet.

Vi gick sedan över till att se exempel på utvecklingen av katapultstolar för utskjutning av piloter vid nödsituationer. Därefter gick vi över till helikoptrar, ett antal enmotoriga och även den stora Boeing Vertol/ Kawasaki med en motor i vardera änden.

Det fanns också möjlighet att provsitta cockpit på Draken, Viggen och helikopter. En Viggen flygsimulator finns också för att prova hur det är att flyga själv. 

Det hela avslutades med att vi fick se ett antal privatflygplan med anknytning till Göteborg. Det mest originella var kanske den Moth Major dubbeldäckare som ägts av läkaren Gösta Fraenckel som bland annat använde den till så kallade ”Kikhosteflygningar”. Idén som lanserats i Europa under 30-talet var att kikhostan skulle lindras av att barnet togs med på en flygning upp till ca 3000 meters höjd.

Efter inkvartering på Scandic OPALEN var det på kvällen dags att se den svenska versionen av Broadwaymusikalen Familjen Addams på Lorensbergsteatern. En lyckad och rolig föreställning som nog överraskade många på ett positivt sätt.

Lördagen var ganska blåsig och regnig och ägnades mestadels åt shopping. Hemresan avslutades vid Mossplan ca 20.30

Bilder hittar du här