Styrelse

Ordförande
*VAKANT*

Vice ordförande
Jan Norman 010-4566524
janne@amkmotorklubb.org

Kassör
Ann-Christine Gudmundsson
anki@amkmotorklubb.org

Sekreterare
Jan-Erik Sjödin
jan-erik@amkmotorklubb.org

Ledamot
Yaghoub Mollaei
yaghoub@amkmotorklubb.org

Lars Andersson
lars@amkmotorklubb

Suppleant
Bosse Söderberg

Medlemsregisteransvarig
Yaghoub Mollaei
yaghoub@amkmotorklubb.org

Webansvarig
Sven-Erik Källman
sven-erik@amkmotorklubb.org